Vårt gemensamma ansvar

Att stärka ungas etablering är en ständigt aktuell framtidsfråga. Under drygt två år arbetade Samordnaren för att bidra till att stärka samhällets gemensamma förmåga att möta unga utifrån deras behov. Många aktörer och unga själva bidrog till arbetet, och jag vill passa på att rikta ett särskilt tack till dem!

Erfarenheterna från arbetet finns redovisade i våra rapporter. Den 28 februari 2018 överlämnades slutbetänkandet till statsrådet Anna Ekström med en rad förslag på fortsatta åtgärder. Uppdraget är därmed slutfört.

Vänliga hälsningar,

Inger Ashing

Publikationer

Förslag till inrättandet av en Funktion som ska stödja de som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar

SOU 2017:9 Det handlar om oss – unga som varken arbetar eller studerar

SOU 2018:11 Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller studerar