Välkommen till Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar

Hej, jag heter Inger Ashing och regeringen har utsett mig till Nationell samordnare för unga som varken arbetar eller studerar.

Mitt uppdrag är att främja samverkan på nationell, regional och lokal nivå. I uppdraget ingår även att öka kvaliteten i insatser samt att utveckla former för ett samordnat stöd för unga som varken arbetar eller studerar.

Bakgrund

Unga som varken arbetar eller studerar befinner sig ofta i en utsatt situation. Gruppen är heterogen och behov och förutsättningar varierar stort. Inom gruppen finns unga som klarar sin etablering utan stöd eller insatser, andra som tar del av insatser samt de som står helt utanför samhällets stödstrukturer.

I siffror

Många unga befinner sig utanför arbete eller studier. Knappt 80 000 personer i åldrarna 15–24 år varken arbetade eller studerade år 2015. Arbetslösheten bland unga befinner sig på den lägsta nivån på många år hösten 2016. Samtidigt finns det unga som inte är en del av denna positiva utveckling.

Om oss

Inger Ashing är Nationell samordnare för unga som varken arbetar eller studerar. Utredningssekreterare är Emma Sterky och Oscar Svensson.

Nyheter

Se seminarier från Almedalen i efterhand

Tre av seminarierna Samordnaren deltog i under Almedalsveckan filmades. Du kan nu se dem i efterhand via länkarna nedan. Vilken roll spelar folkbildningen för unga som varken arbetar eller studerar?…

Läs mer

Samordnaren i Almedalen 2017

Under Almedalsveckan 2017 deltar Samordnaren i nio seminarier som lyfter och belyser våra frågor från olika perspektiv. Kom gärna förbi seminarierna och kontakta oss om ni vill ses däremellan! Vi…

Läs mer

Tack för den här tiden som praktikant!

Idag är min sista dag som praktikant hos Samordnaren. Jag har under den här tiden arbetat mycket med det kommunala aktivitetsansvaret och pratat med många kommuner och verksamheter som arbetar…

Läs mer

@uvassamordnaren_