Har du tankar, synpunkter eller tips som du vill dela med oss så tveka inte att höra av dig. Du når oss enklast via vår e-post: 

u.uvassamordnaren@regeringskansliet.se

Nationella samordnaren

Inger Ashing utsågs till Nationell samordnare för unga som varken arbetar eller studerar i slutet av 2015.

Inger Ashing

Inger Ashing har en bakgrund från statsförvaltningen och innan dess från kommunal sektor.

Inger kommer närmast från Global Child Forum där hon var VD och Executive Director. Hon var tidigare ställföreträdande generaldirektör på Ungdomsstyrelsen (numera MUCF).

Inger har lång erfarenhet från det civila samhället. Hon är vice ordförande i Save the Children International och har tidigare varit ordförande för Rädda Barnen. Inger är ordförande för Ideell Arena.

Sekreteriatet

Emma Sterky, Oscar Svensson och Katarina Danielsson är sekreterare i utredningen och utgör tillsammans med den Nationella samordnaren Inger Ashing sekretariatet.

Katarina Danielsson

Katarina Danielsson kommer närmast från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) där hon arbetade som projektkoordinator för Sveriges största ESF-projekt för att minska andelen avhopp från gymnasieskolan, Plug In 2.0.

Dessförinnan har Katarina arbetat med nyanlända ungdomar, främst ensamkommande flyktingbarn, inom gymnasieskola och HVB-hem.

Caroline-Olivia Elgán, jur. kand.

Caroline kommer närmast från Folkhälsomyndigheten där hon arbetade med yrkeskvalifikationsfrågor och myndighetens föreskifter inom miljörätten.

Caroline har lång erfarenhet av juridiskt arbete både från privat och offentlig sektor. Hon har bland annat arbetat inom Regeringskansliet som sekreterare i Utredningen om stöd och krav avseende arbetslösa personer som tar emot ekonomiskt bistånd (S 2014:08).

Emma Sterky

Emma Sterky kommer närmast från Ramböll Management Consulting där hon var chef för affärsområdet välfärdsanalys.

Dessförinnan har Emma lång erfarenhet från Regeringskansliet,  men har även arbetat på Socialstyrelsen och fd Statens invandrarverk. Arbetsområden har inkluderat demokratipolitik, politiken för det civila samhället, romers inkludering, migrationsfrågor och social omsorg.

Oscar Svensson

Oscar Svensson kommer närmast från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor där han var utredare.

Arbetet omfattade uppföljning av ungdomspolitiken inom områden som arbetsmarknad, boende, jämställdhet, fritid- och kulturvanor och situationen för unga med funktionsnedsättning samt även uppföljning av politiken för det civila samhället.