Nyheter

Med fokus på livsvillkor, livschanser och sociala relationer för gruppen NEED –Not in Employment, Education or Daily activity

Hej! Mitt namn är Renee Luthra och jag jobbar som doktorand på Högskolan i Halmstad. Mitt avhandlingsarbete, som startades 2014, studerar personer med intellektuell funktionsnedsättning som efter gymnasiesärskolan inte har sysselsättning inom daglig verksamhet, förvärvsarbete eller studier. Dessa personer benämner vi som NEED –Not in Employment, Education or Daily activity.…...

Läs mer

Att följa möjligheternas väg

  Unga som varken arbetar eller studerar är ett ämne som vi i Autism- och Aspergerförbundet ställs inför väldigt ofta. Jag, som nu ska delge lite funderingar runt detta viktiga ämne, heter Anne Lönnermark och är förbundsordförande. Jag har blivit ombedd att reflektera en del runt skolans roll när det…...

Läs mer

Tilläggsdirektiv om kommunernas aktivitetsansvar

Regeringen har fattat beslut om ett tilläggsdirektiv till Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar. Syftet är att kommunernas arbete med det kommunala aktivitetsansvaret ska fungera bättre, och i mitt uppdrag ingår bland annat att främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan kommuner och att stärka dialogen mellan kommuner och staten. Kommunernas…...

Läs mer

Mycket har förändrats men ingenting är annorlunda

Fantastiskt roligt, och även en smula utmanande att bli tillfrågad om att skriva ett av de första blogginlägget på hemsidan för Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar, jag som inte ens lyckats prestera ett inlägg på Facebook. Jag heter Jörgen Lindell Wallentin och arbetar tillsammans med tre fantastiska…...

Läs mer