Nyheter

TExAS deltagare bloggar om tillgänglighet och tillhörighet på egna villkor.

Här kommer vårt första inlägg på den här bloggen. Ni kommer att möta oss på Urkrafts mötesplats TExAS, deltagare och personal i en salig blandning. Idag är det Katrin och Linnea som styrt upp innehållet. TExAS handlar om fokus på livet, hälsa, hemmet, arbete, studier, fritid och kultur. En meningsfull…...

Läs mer

Idag överlämnade jag rapporten Det handlar om oss – unga som varken arbetar eller studerar till regeringen

Idag överlämnade jag delbetänkandet Det handlar om oss – unga som varken arbetar eller studerar till statsrådet Anna Ekström. Det är utredningens första delrapport. Ett av huvudbudskapen är att samhällets aktörer behöver bli bättre på att se och ta tillvara unga som en resurs. Vi behöver gemensamt stärka det förebyggande arbetet, utveckla kunskapsbaserat arbete, kvalitet i…...

Läs mer

Några röster från unga i Malmö

För att lyfta fram ungas eget perspektiv och deras egna röster har vi tagit fram filmer tillsammans med unga där de berättar om sina erfarenheter. Här kan ni se några av dessa filmer från Malmö. Jag vill passa på att tacka de unga som har delat med sig av sina berättelser.…...

Läs mer