Tre av seminarierna Samordnaren deltog i under Almedalsveckan filmades. Du kan nu se dem i efterhand via länkarna nedan. Vilken roll spelar folkbildningen för unga som varken arbetar eller studerar? Arrangör: Samordnaren och Folkbildningsrådet Bättre insatser för unga som varken arbetar eller studerar Arrangör: Samordnaren och Forte Samordningsförbund – en…...