Den 6 juli 2017 beslutade regeringen om en utvidgning av  Samordnarens uppdrag att lämna förslag på ett fortsatt samordnat stöd till de aktörer som arbetar med att stödja unga som varken arbetar eller studerar senast 13 oktober 2017 (dir. 2017:81). – Vi har lämnat ett förslag till regeringen om att inrätta en permanent…...