Nyheter

Forskare och praktiker i samtal om insatser för unga som varken arbetar eller studerar

131 500 unga befinner sig utanför studier och arbete. Av dem är många i stort behov av stöd. Men vilka insatser är mest effektiva? Och vilken kunskap saknas? Det är två av de frågor som diskuterades under en seminariedag med Forte och Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar den 30 maj.

Forte, forskningsrådet för arbetsliv, hälsa och välfärd, finansierar och initierar forskning för att främja människors hälsa, arbetsliv och välfärd. Varje år finansierar Forte forskning för cirka 570 miljoner kronor. Den 30 maj genomförde Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar, tillsammans med Forte, en seminariedag om effekter av insatser för unga som befinner sig utanför studier och arbete.

Deltagarnas uppdrag blev att gemensamt diskutera och söka svar på vilken kunskap som finns, vilka frågetecken som kvarstår och hur vi blir bättre på att gå från kunskap till handling. Vilka hinder finns för att omsätta befintlig kunskap i praktisk verksamhet, och hur undanröjer vi dem?

På seminariet medverkade 50 särskilt inbjudna forskare och praktiker som på olika sätt arbetar för att utveckla verksamheter och policy för unga som varken arbetar eller studerar. De fick under dagen delta i ett flertal rundabordssamtal kring utvalda frågeställningar.

– Det behövs möten mellan olika aktörer för att ge ny input samt lära av varandra. För oss ”praktiker” är det bra att kunna förstå bakomliggande principer för utvärdering och få en möjlighet att fördjupa sina kunskaper. För forskare är vårt perspektiv viktigt så att de kan förstå hur de kan bygga sin forskning, dvs. förstå verkligheten bakom siffrorna, säger Malin Blomgren, som deltog under seminariedagen och är projektledare för ESF-projektet Ung framtid vid Arbetsförmedlingen.

För Forte kommer insikterna från dagen att vara värdefulla i det strategiska arbetet framöver, inte minst i planeringen av två 10-åriga nationella forskningsprogram om arbetslivsforskning och tillämpad välfärdsforskning. För Samordnaren kommer diskussionerna att utgöra ett viktigt underlag till det slutbetänkande som ska lämnas in i februari 2018.

– En sån här dag blir det otroligt tydligt hur viktigt det är att dela erfarenheter mellan forskning och praktik. Det verkar som att de allra flesta lärde sig något nytt av att diskutera med andra personer än de vanligtvis gör. För mig blev det tydligt att mer behöver göras för att faktiskt omsätta den befintliga kunskapen i handling. Samtidigt behöver vi mer kunskap kring insatserna och kanske utifrån andra infallsvinklar än tidigare, som att titta mer på vilka förutsättningar som finns i och runt de organisationer som har i uppdrag att ge insatser till unga, säger Inger Ashing som är nationell samordnare för unga som varken arbetar eller studerar.

Vill du veta hur diskussionerna gick? Vi har sammanställt en sammanfattning av seminariedagen.
• Ladda ner sammanfattningen