Nyheter

Samordnaren har lämnat förslag till regeringen om en permanent Funktion som ska stödja de aktörer som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar

Den 6 juli 2017 beslutade regeringen om en utvidgning av  Samordnarens uppdrag att lämna förslag på ett fortsatt samordnat stöd till de aktörer som arbetar med att stödja unga som varken arbetar eller studerar senast 13 oktober 2017 (dir. 2017:81).

– Vi har lämnat ett förslag till regeringen om att inrätta en permanent funktion på en befintlig myndighet. Den föreslagna Funktionen ska erbjuda organisations- och verksamhetsutvecklingsstöd samt informations- och kunskapsstöd. Fokus för stödet är ett bidra till en förbättrad samverkan i kommuner och mellan kommuner och andra relevanta aktörer. Det handlar också om att sprida kunskap om unga som varken arbetar eller studerar och metoder i arbetet för att öka kvaliteten i insatserna, säger Inger Ashing, Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar.

Du kan läsa Samordnarens förslag här:

Förslag till inrättande av en Funktion som ska stödja de aktörer som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar

Direktiven för uppdraget:

Kommittédirektiv 2017:81