Nyheter

Se seminarier från Almedalen i efterhand

Tre av seminarierna Samordnaren deltog i under Almedalsveckan filmades. Du kan nu se dem i efterhand via länkarna nedan.


Vilken roll spelar folkbildningen för unga som varken arbetar eller studerar?
Arrangör: Samordnaren och Folkbildningsrådet


Bättre insatser för unga som varken arbetar eller studerar
Arrangör: Samordnaren och Forte


Samordningsförbund – en motor för effektiv samverkan?
Arrangör: Samordnaren och Delegationen för unga och nyanlända till arbete