Nyheter

Stöd online till unga med långvarig skolfrånvaro

Funkar det verkligen att jobba i chatt? Går det att arbeta med kunskap och socialt stöd online? Det var frågor som jag ställde mig 2008 när jag började arbeta med Oneeighty. Idag är en helt annan tid, så mycket mer av det vi gör sker online, vi går till läkaren, delar kunskap, stöttar varandra, umgås med vänner och blir kära. Men redan då när vi satte igång slog det mig hur bra det gick att skapa relationer online. Och det var inte min förtjänst utan det var ungdomarnas.

Både då och nu är det tre saker våra unga har gemensamt, de vill klara skolan, de vill ha vuxenkontakt och de har starka skäl till varför de inte går i skolan. De skälen kan vara svåra att se i början men de finns där. Det är inga lata, bortskämda hemmasittare vi mött utan drivna, kloka och kreativa unga som kämpar för att klara av en situation som blivit för tuff att hantera.

Oneeighty Stockholms Stadsmission stöttar barn och unga med långvarig skolfrånvaro tillbaka till skolan och ett socialt sammanhang. Ungdomen får stöd online med en struktur i vardagen och arbetar i schemalagd chatt, cirka åtta timmar i veckan, tillsammans med vår socialpedagog och lärare. Vi tar in elever från hela Sverige, både från grund- och gymnasieskola, och samverkar med elevens hemskola. Vi gör en kartläggning och formulerar målen tillsammans med ungdomen. Alla unga har rätt till utbildning och det betyder att vi också ska möta dem där de behöver bli mötta för att de ska kunna komma tillbaka till skolan och samhället och ibland är det just där de behöver börja, online.

Marit Sahlström, Projektledare Oneeighty Stockholms Stadsmission