Nyheter

Tack för den här tiden som praktikant!

Idag är min sista dag som praktikant hos Samordnaren. Jag har under den här tiden arbetat mycket med det kommunala aktivitetsansvaret och pratat med många kommuner och verksamheter som arbetar med våra frågor i praktiken. Det har varit oerhört inspirerande att möta alla kreativa och drivande personer som kämpar för unga som hamnat utanför.

Som en sista hälsning vill jag därför slå ett slag för de goda exemplen som finns ute i landet. Arbetet med unga som varken arbetar eller studerar kan vara tungt. De unga kämpar inte sällan med en kombination av olika problematiker och samhällstrukturen är inte alltid konstruerad till deras fördel. Vissa frågor kan kännas fullständigt olösliga, men det räcker med att en person kommer på en lösning och att vi sedan har ett bra sätt att kommunicera det med varandra. Citatet ”Det verkar alltid omöjligt tills det är gjort” kan numera tillskrivas inte bara Mandela utan även exempelvis flera mellanstora kommuner i Västsverige. Det finns sådana fantastiska verksamheter att inspireras av och jag hoppas att fler tar möjligheten att ta hjälp av varandra. Även om hjulet inte behöver se exakt likadant ut överallt så behöver det som vi vet bara uppfinnas en gång.

Desamma gäller all den forskning och kunskap som vi besitter. Samordnaren genomförde nyligen tillsammans med Forte en seminariedag om effekter av insatser för uvas. På seminariet medverkade 50 särskilt inbjudna forskare och praktiker som på olika sätt arbetar för att utveckla verksamheter och policy förmålgruppen. I mötet mellan praktiker och teoretiker var det tydligt att det fanns en vilja från båda håll att närma sig varandra. Vilka insatser är mest effektiva? Vilken kunskap saknas? Vilken kunskap har vi som inte tas tillvara? Vilka hinder finns för att göra det? Frågorna var många men vi fick faktiskt även många svar. Det finns en hel del kunskap om insatserna, ibland har den bara inte nått ut. Jag uppmuntrar alla att ta del av minnesanteckningarna från detta seminarium som finns på hemsidan!

Precis som tidigare praktikanten Joanna Mellquist vill jag avslutningsvis understryka vikten av praktikplatser. För mig och mina klasskompisar som läser statsvetenskap är praktikplatsen den främsta källan till jobb men framförallt är det ett strategiskt och pedagogiskt sätt att komma in i arbetslivet. Övergången mellan skola och arbete är en riskabel övergång, det syns tydligt i uvas-statstiken, och att få vara på en arbetsplats men samtidigt ha utrymme för lärande och utveckling är en fantastisk möjlighet. Så tack till Samordnaren och hoppas ni alla får en underbar sommar!

Alice Härdin. Masterstudent i statsvetenskap på Stockholms universitet, praktikant hos samordnaren våren 2017