Allmänt

Samordnaren har lämnat förslag till regeringen om en permanent Funktion som ska stödja de aktörer som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar

Den 6 juli 2017 beslutade regeringen om en utvidgning av  Samordnarens uppdrag att lämna förslag på ett fortsatt samordnat stöd till de aktörer som arbetar med att stödja unga som varken arbetar eller studerar senast 13 oktober 2017 (dir. 2017:81). – Vi har lämnat ett förslag till regeringen om att inrätta en permanent…...

Läs mer

Se seminarier från Almedalen i efterhand

Tre av seminarierna Samordnaren deltog i under Almedalsveckan filmades. Du kan nu se dem i efterhand via länkarna nedan. Vilken roll spelar folkbildningen för unga som varken arbetar eller studerar? Arrangör: Samordnaren och Folkbildningsrådet Bättre insatser för unga som varken arbetar eller studerar Arrangör: Samordnaren och Forte Samordningsförbund – en…...

Läs mer

Samordnaren i Almedalen 2017

Under Almedalsveckan 2017 deltar Samordnaren i nio seminarier som lyfter och belyser våra frågor från olika perspektiv. Kom gärna förbi seminarierna och kontakta oss om ni vill ses däremellan! Vi finns på plats måndag till torsdag. Inger Ashing, nationell samordnare 073-056 84 42 inger.ashing@regeringskansliet.se Katarina Danielsson, sekreterare 070-232 91 79…...

Läs mer

Tack för den här tiden som praktikant!

Idag är min sista dag som praktikant hos Samordnaren. Jag har under den här tiden arbetat mycket med det kommunala aktivitetsansvaret och pratat med många kommuner och verksamheter som arbetar med våra frågor i praktiken. Det har varit oerhört inspirerande att möta alla kreativa och drivande personer som kämpar för…...

Läs mer

Forskare och praktiker i samtal om insatser för unga som varken arbetar eller studerar

131 500 unga befinner sig utanför studier och arbete. Av dem är många i stort behov av stöd. Men vilka insatser är mest effektiva? Och vilken kunskap saknas? Det är två av de frågor som diskuterades under en seminariedag med Forte och Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar…...

Läs mer

Några röster från unga i Värmland

För att lyfta fram ungas eget perspektiv och deras egna röster har vi tagit fram filmer tillsammans med unga där de berättar om sina erfarenheter. Här kan ni se några av dessa filmer från Värmland. Jag vill passa på att tacka de unga som har delat med sig av sina berättelser.…...

Läs mer

Några röster från unga i Malmö

För att lyfta fram ungas eget perspektiv och deras egna röster har vi tagit fram filmer tillsammans med unga där de berättar om sina erfarenheter. Här kan ni se några av dessa filmer från Malmö. Jag vill passa på att tacka de unga som har delat med sig av sina berättelser.…...

Läs mer

Stöd online till unga med långvarig skolfrånvaro

Funkar det verkligen att jobba i chatt? Går det att arbeta med kunskap och socialt stöd online? Det var frågor som jag ställde mig 2008 när jag började arbeta med Oneeighty. Idag är en helt annan tid, så mycket mer av det vi gör sker online, vi går till läkaren,…...

Läs mer