Samordnaren

Idag överlämnade jag rapporten Det handlar om oss – unga som varken arbetar eller studerar till regeringen

Idag överlämnade jag delbetänkandet Det handlar om oss – unga som varken arbetar eller studerar till statsrådet Anna Ekström. Det är utredningens första delrapport. Ett av huvudbudskapen är att samhällets aktörer behöver bli bättre på att se och ta tillvara unga som en resurs. Vi behöver gemensamt stärka det förebyggande arbetet, utveckla kunskapsbaserat arbete, kvalitet i…...

Läs mer

Spaningar från praktikanten- forskningen sätter fokus på strukturerna runt de unga

Under hösten 2016 har jag haft möjligheten att praktisera hos samordnaren. Jag har fått sätta mig in i ett nytt politikområde och arbeta mig in alla frågor som har men unga som varken arbetar eller studerar att göra. Jag har träffat många engagerade och kunniga människor som gjort att jag…...

Läs mer

Tilläggsdirektiv om kommunernas aktivitetsansvar

Regeringen har fattat beslut om ett tilläggsdirektiv till Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar. Syftet är att kommunernas arbete med det kommunala aktivitetsansvaret ska fungera bättre, och i mitt uppdrag ingår bland annat att främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan kommuner och att stärka dialogen mellan kommuner och staten. Kommunernas…...

Läs mer

Varför behövs en samordnare för unga som varken arbetar eller studerar?

Jag har arbetat med barns och ungas villkor och med deras möjligheter att etablera sig i samhället de senaste 20 åren. Under dessa år har intresset för och kunskapen om barns och ungas villkor ökat. Sverige är ett av de bästa länderna i världen att växa upp i. Majoriteten av…...

Läs mer

Ny blogg hos Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar

På vår nyhetssida kommer vi regelbundet att publicera vår blogg. Med bloggen vill vi lyfta fram och sprida kunskaper och erfarenheter från aktörer som arbetar med gruppen unga som varken arbetar eller studerar samt från unga själva. Vi kommer att varva egna inlägg med inlägg från gästbloggare. Samordnaren har publiceringsansvar, men…...

Läs mer