Nyheter

Ny blogg hos Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar

På vår nyhetssida kommer vi regelbundet att publicera vår blogg. Med bloggen vill vi lyfta fram och sprida kunskaper och erfarenheter från aktörer som arbetar med gruppen unga som varken arbetar eller studerar samt från unga själva. Vi kommer att varva egna inlägg med inlägg från gästbloggare.

Samordnaren har publiceringsansvar, men respektive person och aktör står för de värderingar och åsikter som framförs i inlägget.

Vill du gästblogga hos oss? Skicka ett mail och beskriv dina erfarenheter!