Nyheter

Idag överlämnade jag rapporten Det handlar om oss – unga som varken arbetar eller studerar till regeringen

Idag överlämnade jag delbetänkandet Det handlar om oss – unga som varken arbetar eller studerar till statsrådet Anna Ekström. Det är utredningens första delrapport. Ett av huvudbudskapen är att samhällets aktörer behöver bli bättre på att se och ta tillvara unga som en resurs. Vi behöver gemensamt stärka det förebyggande arbetet, utveckla kunskapsbaserat arbete, kvalitet i insatser och samverkan mellan olika aktörer. Det behövs också strategisk styrning och ett systemsynsätt utifrån ungas perspektiv där alla delar av samhället är en del.