Nyheter

Tilläggsdirektiv om kommunernas aktivitetsansvar

Regeringen har fattat beslut om ett tilläggsdirektiv till Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar. Syftet är att kommunernas arbete med det kommunala aktivitetsansvaret ska fungera bättre, och i mitt uppdrag ingår bland annat att främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan kommuner och att stärka dialogen mellan kommuner och staten. Kommunernas stöd till unga under 20 år som inte går i gymnasiet och som inte har slutfört sina gymnasiestudier är centralt för att stärka ungas möjligheter till etablering.

Samordnaren ska komplettera Skolverkets stöd till kommunerna i deras arbete med aktivitetsansvaret för unga genom att främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan kommuner när det gäller aktivitetsansvaret. Syftet är att öka kvaliteten och likvärdigheten i de åtgärder kommunerna erbjuder inom ramen för aktivitetsansvaret.

Här finns regeringens pressmeddelande samt information om kommunernas aktivitetsansvar.