Nyheter

SMF på folkhögskola gav mig möjligheten att fortsätta studera

När jag sökte till SMF var det med en föraning att jag ville studera, men jag var mycket osäker på vad det skulle komma att innebära för mig. Mina perspektiv var diffusa och studiemotivationen nästintill bortblåst efter många år av återhållsamhet. Det kändes som att min studiebakgrund av osammanhängande studieresultat och missnöjdhet över tidigare val av utbildning skulle avgöra min framtid om fortsatta studier. Jag har samtidigt fullständiga betyg, vilket egentligen inte gjorde mig behörig till SMF. Men SMF visade sig vara precis det jag behövde och namnet är beskrivande: Studiemotiverande Folkhögskolekurs. Jag visste inte vad det innebar först men jag deltog med öppet sinne. Den kreativa och välkomnande miljön, med stor vikt på gruppsammanhållning fungerade som en gnista i min något släckta drivkraft. Givetvis fanns ambitioner någonstans latent hos mig, men de var långt ifrån uppenbara. De är fortfarande odefinierade, men jag har efter den fullföljda SMF-kursen fått en helt ny utgångspunkt, ett annat perspektiv och en mer konkret riktning för framtida studier. Denna utveckling fortsätter i takt med att jag genomgår den långa folkhögskoleutbildningen.

Tiden med SMF var även ett sätt att lära känna skolan och lärarna som den upprätthålls av. Eftersom skolan som helhet har ett unikt fokus på det sociala och en anpassning till elevens olika nivå av utveckling var även detta en grund i SMF kursen. Det var emellertid en mjukstart på vad som kunde komma att bli en fullskalig utbildning på skolan för den nya eleven. Även om ämnena inte i regel var i fas med de ordinarie årskurserna, så var SMF involverad i skolans aktiviteter och arbetssätt på ett sätt som gjorde att man kände sig delaktig och inte utanför; som någon slags åtgärd som lånar skolans lokaler, eller liknande tankar. Man hade istället möjlighet att vara integrerad i skolans miljöer och gemenskap.

SMF gav mig möjligheten att fortsätta studera. Det gav mig verktygen för att komma vidare i livet, där utbildning ger mig en drivkraft. Det finns en stor utvecklingspotential om man tar till sig det som erbjuds. Man lär sig hur man själv och andra fungerar i en studiemiljö, något som jag och antagligen många andra kan vara osäker på i början. Förutom de kreativa övningarna och aktiviteter på SMF så ingick även psykologi där majoriteterna av uppgifterna genomfördes i grupp. Alla fungerar olika i gruppsammanhang och dynamiken kan variera kraftigt, men upplägget är anpassat att utveckla sociala färdigheter och samarbete. Allt detta i enighet med skolans principer.

Joakim f.d. elev på SMF kursen Uppsala Folkhögskola