Nyheter

TExAS deltagare bloggar om tillgänglighet och tillhörighet på egna villkor.

Här kommer vårt första inlägg på den här bloggen. Ni kommer att möta oss på Urkrafts mötesplats TExAS, deltagare och personal i en salig blandning. Idag är det Katrin och Linnea som styrt upp innehållet.

TExAS handlar om fokus på livet, hälsa, hemmet, arbete, studier, fritid och kultur. En meningsfull vardag är viktig för alla. Här vill vi inte jobba med habilitering utan med normalisering, tillgänglighet och tillhörighet på våra egna villkor.

TExAs är ett lärandeprojekt för att hitta optimal individuell livs- och studiesupport för personer med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och psykisk ohälsa. Det är oerhört viktigt att alla är involverade i processen, så att man hela tiden utgår från individens behov och inte vad man TROR att denne individ behöver. Ofta finns en tendens att överdimensionera insatserna när det i själva verket räcker med betydligt mindre stöd, bara det är rätt stöd som ges. Allt för stora insatser kan ibland få motsatt effekt och man krymper människans självkänsla och självbild istället för att stärka den. Ett kontinuerligt sammanhang som man direkt kan ta i anspråk och vetskapen om tillgång till tid är frigörande i processen att hitta sig själv och sin egen väg.

Vi kommer fortlöpande att dela med oss av vårt lärande och våra tankar kring det som tar oss närmare det liv vi vill leva.

Veckans reflektioner:

”För mig är det just nu positivt att Texas är tillgängligt på många sätt. Det är öppet för många olika individer, det ligger i en levande studiemiljö och det finns en enkelhet i det.”

”Jag har inte gjort av med energi av anspänning att vara stilla, följa koder, jag känner mig mer fri bara av vetskapen att det är ett ställe där andra har funktionshinder eller kunskap kring det.”

”Texas har inte varit stigmatiserande på de sätt som tidigare platser, då de har en helt annan kunskap och erfarenhet av diagnoser.”

 

På återhörande!
Katrin och Linnea

Mötesplats TExAS