Nyheter

Elever från särskolan SKA erbjudas samma möjligheter till att utvecklas, nå kunskap och stärka sin identitet!

Jag heter Maria, är 34 år och jag bor i Örebro. Jag är uppvuxen i Luleå där jag under gymnasiet studerade vid naturvetenskapliga programmet. Efter att jag tog studenten arbetade jag några månader för att sedan flytta till Örebro och börja studera vid universitetet här. Mina vänner flyttade till Umeå, London, Stockholm och Göteborg för att studera eller arbeta. Möjligheterna och alternativen var många! Efter studenttiden flyttade några tillbaka till sin hemstad och andra till nya städer där arbeten fanns. Jag blev kvar i Örebro där jag arbetade och studerade ytterligare några kurser på distans och halvtid. Det fanns ju så mycket som jag ville lära mig mer om. Inom det program jag valt kunde jag välja bland många olika kurser utifrån mina intressen och mina planer för framtiden.

Studietiden gav mig kunskap inom olika områden, många nya vänner och kontakter. Men framförallt insikt om vem jag är och allt jag kan. Min studietid är något som jag är stolt över och som jag ofta ser tillbaka på i mitt nuvarande arbete. Jag inser att studierna är något som jag tagit som självklart, hur jag och mina kurskamrater kunnat välja bort en kurs eller inriktning för att istället välja en annan. Samhället har satsat på mig och erbjudit mig förutsättningar att utvecklas, nå kunskap och stärka min identitet!

Idag är jag verksam inom folkbildningen, vid Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro. Jag har haft förmånen att arbeta och utvecklas inom ett par olika projekt tillsammans med kreativa medarbetare och personer med olika förutsättningar. Upptäckten att personer med olika funktionsförutsättningar inte erbjuds samma möjligheter som jag och mina tidigare studiekamrater, har varit ett uppvaknande på många sätt! Individer med motivation, unika färdigheter, engagemang och förmågor som samhället begränsar och inte tar vara på. Vår upptäckt kunde med stöd från Arvsfonden och Studieförbundet Vuxenskolan resultera i en ny utbildningsmodell, en utbildning som innefattar studier och praktik. Med en ämnesintegrerad och hälsofrämjande pedagogik verkar SV Kulturcollege förberedande för arbete eller vidare studier.

Jag är tacksam över att vi fått förfrågan om att bidra med röster till denna blogg. Ni kommer att få träffa Emil, Anna, David och Josefin, fyra av de åtta personer som under två år studerade och utvecklade modellen tillsammans med pedagoger och projektledning. Inom den stora gruppen unga som varken arbetar eller studerar finns individer med en studiebakgrund inom särskolan. De SKA erbjudas samma möjligheter till att utvecklas, nå kunskap och stärka sin identitet! Vi ser att SV Kulturcollege är en viktig modell att ta vara på! Individer ska inte begränsas, de ska erkännas och ges möjlighet att nå sin fulla potential! Vill ni läsa mer besök www.svkulturcollege.se

Maria Östby