Nyheter

Mina elever på etableringskursen är som blåslampor. De har tusen frågor och lär sig snabbt.

När jag cyklar till skolan i morgonljuset hinner jag fundera. Jag ser åtta par uppmärksamma ögon framför mig. Ibland mörka och förtvivlade men för det mesta bara intensiva och ivriga. Jag hör frågorna som haglar; ”Träffas, hörs, ses… vad är det för s på slutet?”, ”Gilla är inte samma som gälla?”, ”Men gilla och tycka om är samma?”, ”Varför säger man inte ’Om Gud vill’ när man inte vet om man kan komma?”, ”Hur är man artig?”, ”Hur säger man?”… Jag skrattar för mig själv, mina elever på etableringskursen är som blåslampor. De har tusen frågor och lär sig snabbt.

Vi kopplar svenskstudierna till studiebesök på olika ställen i staden, så vi har alltid mycket att prata om och reda ut. När det gäller mer komplicerade sammanhang som hur Sverige styrs, lag och rätt, skattesystem med mera använder vi hemspråk för att undvika missförstånd.

Jag kommer fram och parkerar cykeln utanför Uppsala folkhögskola. Det är en liten skola med små studiegrupper, här kan ingen vara anonym. Under de gemensamma aktiviteterna som friskvård, idrottsdagar och fester blandas grupperna och sakta tas kontakter och deltagarna i etableringskursen blir en del av gemenskapen. Och rökrutan, ett nödvändigt ont, gör plötsligt nytta som kontaktyta.

Deltagarna på etableringskursen är inne på ”folkhögskolespåret”, de har möjlighet att, så fort de talar svenska, söka till antingen ett förberedande grundår eller allmän linje för att skaffa sig gymnasiekompetens. Det är en direktlinje in i samhället och till den hemkänsla och trygghet som en skola kan ge.

Jag öppnar dörren till klassrummet. ”Hej! God morgon!”, ”Hur mår du?”, ”Hur har helgen varit?” Samtalet är igång.

Samtalet, mötet mellan olika erfarenheter och någon som bryr sig om att man kommer betyder mycket för våra deltagare. Att erbjuda tid att växa och möjlighet att få misslyckas först för att kunna lyckas senare kräver engagemang och tro på den egna verksamheten. Tid”.

Charlotte Precht lärare på etableringskursen Uppsala Folkhögskola