Nyheter

Ungdomsambassadörer- för att hitta unga som behöver vår hjälp att komma vidare.

Hur hittar vi de ungdomar som behöver hjälp att komma vidare? Den här är den mest betydande och styrande frågan i vårt arbete att söka upp ungdomar som varken jobbar eller studerar.I Botkyrka beräknas antalet i målgruppen unga som varken arbetar eller studerar till omkring 1000 personer. Men det finns ett mörkertal ungdomar som vi inte vet så mycket om. Till det har vi länets näst största ungdomsarbetslöshet. Med avstamp från ovanstående kommer jag i denna text resonera och reflektera kring hur vi i Botkyrka kommun börjat tackla utmaningarna.Jag heter Christian Morales och arbetar som enhetschef för arbetsmarknadsfrågor i Botkyrka kommun. Jag ansvarar särskilt för vår verksamhet för ungdomar mellan 16-24 år

I Botkyrka har vi en ungdomsgaranti som säger att ingen ungdom mellan 16-24 år ska vara utan jobb, studier eller sysselsättning. Vi upplever dock att vi inte lyckats nå ut till ungdomar i så stor utsträckning som vi skulle önska. Vi ser också att det finns ett oroande stort avstånd i förtroende mellan ungdomarna och kommunen.I grund och botten handlar det om ett rättviseperspektiv. Det handlar om medborgarens rättigheter. Rättigheten till relevant information och rättigheten att ta del av möjligheter. Det är inte något vi godtyckligt kan ge till ungdomarna av välvilja, det är något vi inte kan ta ifrån dem. Den utgångspunkten är grundläggande i vårt arbete.

Initiativet Ungdomsambassadörer
Hösten 2015 skickade tre ungdomar från området Storvreten i Botkyrka ett brev till Botkyrkas politiker. Där skev de om sin oro för området som har den högsta ungdomsarbetslösheten i Botkyrka. Vi som tjänstemän uppmärksammade initiativet och inledde ett samtal med ungdomarna som skickade brevet. Sedan i oktober 2015 arbetar de som kommunens ungdomsambassadörer. Deras uppgift? Att inspirera och hjälpa andra unga i Storvreten till utbildning och jobb. Ungdomsambassadörerna är lokalt förankrade ungdomar med ett högt förtroendekapital i sitt område. De blir på så sätt vår kanal utåt. De tar sig in i forum där vi inte kommer in och kan prata med unga vi annars inte når. Värdet av att få information från en person som man har förtroende för kan vara helt avgörande i dessa sammanhang. Det som även varit viktigt för oss i valet av ungdomsambassadörer är att de själva är goda exempel och förebilder. Samtliga ambassadörer studerar eller jobbar på heltid och blir symboliskt viktiga för sina kamrater i området. De är levande exempel på att det går att lyckas med studier och arbete.

Jag är övertygad om att framtidens sätt att arbeta är att hitta de lokala nyckelpersonerna och finnas närvarande i alla områden i Botkyrka. Initiativet med ungdomsambassadörerna har gjort att vi kommit i kontakt med många ungdomar i Botkyrka som vi annars inte hade nått. Vi ser att fler ungdomar har en ökad tilltro och kunskap om hur kommunen kan stötta på vägen till jobb och studier. Med relativt små medel har vi tillsammans lyckats skapa ett stort mervärde. Det är en viktig poäng i sammanhanget. Så länge det finns en politisk vilja och riktning har vi utrymmet att förändra.Jag vill hävda att vi som kommuner kan göra mer för att nå fram till unga som varken arbetar eller studerar. Initiativet med ungdomsambassadörerna är ett sätt att försöka nå ut till målgruppen. Vi är övertygade om att det finns fler.
Nedan hittar ni en enkel metod i tre steg som vi använt oss av för det uppsökande arbetet:

  1. Ta reda på hur stor målgruppen unga som varken arbetar eller studerar (uvas) är i kommunen, och uppskatta mörkertalet ungdomar som ni inte har kontakt med.
  2. Brainstorma kring hur ni kan få tag på ungdomarna, och enas kring tre alternativ.
  3. Våga testa alternativen och utvärdera.

Om ett par dagar kommer ni att få följa med två av våra fyra ungdomsambassadörer, Rania El Sayed och Johan Hanna, när de videobloggar från sitt område Storvreten. De resonerar kring sitt uppdrag som ungdomsambassadörer och om att länka unga till arbete och studier. Först ut är Rania.

Christian Morales
Enhetschef Botkyrka kommun