Nyheter

Uppsala folkhögskola; Våra unga vuxna står ofta mitt i livsavgörande processer

Hur motiverar vi unga vuxna som står långt från arbete och utbildning att vilja studera? Många har flera år mellan sig och studier när de kommer till folkhögskolan och den första tiden måste ägnas åt att hitta en trygghet i gruppen och skolbyggnaden, att hitta vardagsrutiner för att kunna studera och förstå att kommunikation och samarbete är den största framgångsfaktorn. Jag heter Johanna Winbladh och arbetar på Uppsala folkhögskola.

Vi som arbetar på folkhögskolan har många års erfarenhet av att arbeta med människor som behöver stöd och inspiration för att komma vidare i livet. Detta gäller särskilt på våra korta kurser på uppdrag från Arbetsförmedlingen.

På folkhögskola arbetar vi utan styrdokument som läroplaner och kursplaner. Det ger en möjlighet att planera kurser tillsammans med våra deltagare och att ta vid där deras tidigare skolgång slutat. Istället för läroböcker kan vi använda oss av deltagarnas tidigare livserfarenheter. Ärligt talat kan det vara svårt att arbeta så flexibelt och det kräver mycket av mig som pedagog. Jag vet aldrig vad som väntar mig när jag kliver in i studierummet, våra unga vuxna står ofta mitt i livsavgörande processer. Men det är också enormt spännande och utmanande och det känns alltid viktigt och på riktigt.

Under denna och följande vecka kommer ni att få ta del av några personliga reflektioner från tidigare deltagare på SMF-kursen som gått vidare till våra långa kurser och från en lärare på etableringskursen.

Johanna Winbladh, Uppsala folkhögskola